אודותינו

עמ-גר ניהול בניה ופרויקטים בע"מ

עמ-גר ניהול בניה ופרויקטים בע"מ הינה חברה העוסקת בניהול פרויקטים בתחום הבניה ופיקוח עליהם. הגישה של החברה לפרויקטים שרבים מהם הינם גם בעלי אופי ציבורי ואף לאומי, היא גישה כוללת המעניקה לפרויקט חשיבה ותכנון בכל שלביו, דהיינו החל משלב הייזום, עבור בפרוגראמה וגמור בביצוע ובפיקוח ובבקרת האיכות.

דגש רב ניתן לשלב תאום התכנון, על מנת להתאים את המטרות לחזון ו/או לפרוגראמה של מזמין העבודה. בדרך זו הפרויקט נבחן בכל שלביו בכל המסגרות החל בהיתכנות הסטטוטורית דרך חלופות התכנון וכמובן בהתייחס לתקציבים הנתונים. למזמין קיימת האפשרות לבחון, בכל אחד מהשלבים, תוך עריכת המאזן, בין המרכיבים השונים, את החזון והפרוגראמה ובהתייחס להתכנות ולתקציבים.

עמ-גר מתמחה בפרויקטים ציבוריים, בנייני ציבור ותשתיות אשר מתוכננים ומבוצעים בסטנדרט גבוה ובאיכות נדרשת, תוך יישום "בנייה ירוקה" בהתאמה למגבלות התקציב. דגש רב ניתן בשלב המוקדם לניתוח הנדסי ולניהול הסיכונים. הפרויקטים מנוהלים על פי שלבים של תכנון מוקדם; הכנה למכרז וביצוע המכרז; פיקוח על הביצוע ומעקב בשנת הבדק.

ניהול תכנון

במסגרת ניהול התכנון, נבדקות החלופות השונות ונשקלות האפשרויות לקיים תחרות אדריכלים, או בחירת צוות תכנון על פי ניסיון מוכח, או בחינת האפשרויות לקדם את הפרויקט בשיטת D.B.O.T. כמו כן נשקלת בחירה במסלול מהיר להכנת מכרזים על פי מדידה או במחיר קבוע ("פאושלי").

בהתאם לחלופה שנבחרת נקבע צוות התכנון על בסיס ניסיון רלבנטי.

הכנת פרוגראמה וניתוח הנדסי, מבוצעים ככל שנדרש ובהתייחס למגבלות התקציב. כתוצאה מכך נבחרת דרך הפעולה תוך ניתוח ההשלכות התכנוניות על התקציב.

התכנון מלווה על ידי מהנדסי ואדריכלי החברה בכל שלביו.

ניהול בניה

ניהול הבניה מבוצע על ידי מהנדסי החברה בהתאם לכללים המקובלים בענף, תוך הקפדה על הנהלים הנדרשים ועל האיכות הנדרשת.

פירוט על נהלי הניהול והפיקוח ניתן למצוא ב"מפרט השירותים" המופיע באתר זה

צוות עובדים

החברה וחברת הבת מעסיקות כ- 40 עובדים הכוללים מהנדסי בניה; מהנדסי תשתית; ארכיטקטים; גיאוגרפים; כלכלנים וצוות מנהלי. משרדי החברה ממוקמים בירושלים ובמודיעין

מערכות בקרה ושליטה

משרדי החברה וכל עובדי החברה מצוידים במערכות מחשוב מתקדמות הכוללות את כל תוכנות ניהול הפרויקטים המקובלים בענף, בין היתר: סופר מכרז של רמדור; דקל 2000 ומניפה.

החברה מנהלת חלק מהפרויקטים באמצעות האינטרנט.

כל מערכות המכרזים והחשבונות והמעקבים מנוהלים באמצעות המערכות הנ"ל וכך גם מערכות השליטה הבקרה ולוחות הזמנים.