לקוחות

לקוחות

מדינת ישראל משרד האוצר משרד המסחר והתעשייה
משרד הבינוי והשיכון משרד התחבודה החברה הממשלתית לתיירות
עיריית ירושלים עיריית הרצליה עיריית מודיעין
עיריית תל אביב עיריית ראשון לציון רכבת ישראל
מנהל מקרקעין הקרן לירושלים פיתוח מזרח ירושלים
החברה לפיתוח מרכז ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים האגודה למען החייל
מרכז זלמן שזר האוניברסיטה העברית ירושלים המכללה האקדמית להנדסה-סמי שמעון
רובה המכללה למנהל ויצו
אגוד ערים דן לתשתיות איכות הסביבה אחוזת החוף האקדמיה לאומנות בצלאל
הגיחון מפעלי ביוב וטיהור ירושלים הסוכנות היודית
קרן תל אביב לפיתוח מרכז שלם מוריה- חברה לפיתוח ירושלים
אור שלום פרדס-מרכז ללימודי יהדות קרן רשי
מוזיאון ישראל דרך ארץ