AM•GAR Project Management Ltd.
Services

מכלול השירותים

ניהול הבניה והפיקוח על הפרויקטים כולל טיפול משלב הייזום דרך שלב קדם הבניה ובקרה ממוחשבת על הפרויקט, תוך ניהול מעקב פיננסי. בשלב הבניה, פיקוח צמוד על כל עבודות הבניה והפיתוח באתר עד שלב האכלוס, התפעול ושנת הבדק.

קראו עוד על מכלול השירותים

Projects

פרויקטים

החברה מתמחה בפרויקטים שונים החל ממבני ציבור מורכבים וייחודיים, לרבות מוזיאונים ומבני חינוך וקמפוסים אקדמאיים, דרך בניינים לשימור ועד למערכות תשתית גדולות. לחברה ניסיון נצבר בפרויקטים לאומיים בתחום פיתוח שכונות חדשות ומתחמי מגורים והקמת ערים חדשות - בין היתר הקמת העיר מודיעין.

קראו עוד על הפרוייקטים שלנו

לקוחות

Clients

רשימת לקוחות