מוזיאונים

מוזיאון המדע בירושלים

מוזיאון המדע
המזמין: מוזיאון המדע והקרן לירושלים
מיקום: ירושלים
אדריכלים: שוקן אברהמי
עיצוב פנים ותצוגה: מוזיאון המדע
היקף: 5000 מ"ר
תקציב: 28 מליון ₪
סיום הפרויקט: 1998

מוזיאון המדע נוסד על ידי האוניברסיטה העברית בירושלים והקרן לירושלים ופועל בחסותם. התצוגות במוזיאון מיועדות לתת הסבר והבנה על עולם המדע למבקרים ובדגש על בני נוער וילדים והמוצגים מיועדים לעורר סקרנות והתבוננות בתחומי המדע והטכנולוגיה.

ב- 1992 התקבלה החלטה להכפיל את היקף המוזיאון וזאת על ידי בניית אגף חדש לתצוגות. חברת עמ-גר הייתה אחראית על הטמעת הפרוגראמה וניהול התכנון וכן על הבנייה והפיקוח עליה וליווי התקנת התצוגות.