פרוייקטים מיוחדים

פרוייקטים מיוחדים

הקמת העיר מודיעין – תכנון וביצוע

הקמת העיר מודיעין – תכנון וביצוע

ב- 1988, משרד הבינוי והשיכון התמודד עם מחסור בקרקעות לבנייה במרכז הארץ. בצד המדיניות לפיתוח הפריפריה: גליל נגב, יהודה ושומרון, קיים הכרח להעמיד קרקעות לבניה במרכז הארץ, על מנת לעמוד בביקושים ולתת מענה הן לזוגות צעירים, הן למשפרי דיור והן לעולים חדשים, תוך שמירה על מחירי דירות סבירים

מידע נוסף

תכנית מערב ירושלים

תכנית מערב ירושלים

בשנת 1994 בהזמנת מנהל מקרקעי ישראל ועיריית ירושלים ובאמצעות הרשות לפיתוח ירושלים הוטל על חברת עמ-גר לערוך ניתוח של הפוטנציאל להרחבת גבולות ירושלים בתחום הקו הירוק – דהיינו מערבה, על מנת להתמודד עם ההתפתחויות הדמוגרפיות ולמנוע את ההגירה השלילית מהעיר. הבדיקה התבססה, על העובדה שהיצע הקרקעות לבניה ולפיתוח בעיר ירושלים אוזל והאפשרויות להתרחב צפונה, מזרחה ודרומה אינן קיימות בשל ההיבט הפוליטי.

מידע נוסף

שיקום ופיתוח מרכז העיר ירושלים

שיקום ופיתוח מרכז העיר ירושלים

התופעה של דעיכת מרכזי ערים והתרוקנותם מתושבים, תוך העתקת חיי המסחר והתרבות אל הפרברים, מוכרת וידועה. תופעה זו היא כלל עולמית והייתה נפוצה במיוחד בצפון אמריקה. תופעה זו התרחשה גם בירושלים, כאשר העיר גדלה בקצב מהיר בעקבות איחודה במלחמת ששת הימים. עשר השכונות הגדולות שנבנו מסביב לירושלים ובניית מרכזי קניות גדולים מחוץ למרכז העיר והפיכת אזורי תעשייה לאזורי מסחר, הביאו לדעיכה של מרכז העיר והתדרדרות בכל התחומים: הפיזיים, החברתיים והתיירותיים.

מידע נוסף